DINAR IRAQ TERKINI: DINAR IRAQ: REZAB LUAR IRAQ

DINAR IRAQ TERKINI: DINAR IRAQ: REZAB LUAR IRAQ: "Kekukuhan ekonomi dan matawang sesuatu negara antara lain dipengaruhi oleh jumlah  rezab luarnya yang mungkin dalam bentuk matawang asi..."

BACE LAGI...